Kulturliv

Der skal være plads i byen til alt det der giver livet ekstra værdi. Der skal være gode rammer for foreningslivet så fodboldspillere, rollespillere, spejdere og alle kreative kræfter får ordentlige rammer for deres frivillige arbejde og støtte fra kommunen. Og der skal være støtte til spillesteder, festivaler og teateroplevelser, der skaber liv i byen.

Jeg vil arbejde for:

  • Bedre faciliteter for idræts- og foreningslivet
  • Øget støtte til spillestederne så de ikke går konkurs
  • Etablere KulturCenter ved Kildevæld Skolen
  • Nyt bibliotek og teater på Smedestrædet 2