Hash

Jeg går ind for at afkriminalisere hashhandlen i København for at tage pengene fra banderne og bruge dem på at forbygge og hjælpe unge ud af misbrug. Hash er et farlig rusmiddel, men hårde straffe og forbud har ikke begrænset forbruget og misbruget. Jeg foreslog i 2012 at Københavns Kommune skulle søge om at få lov til, at lave et forsøg med legalt hashsalg i kommunen. Det fik jeg heldigvis opbakning til i Borgerrepræsentationen, men de ville ikke lytte på Christiansborg. Så længe det kriminelle hashmarkedet består, vil banderne kæmpe om markedet og Københavns Kommune må derfor forsætte med at presse på for at der kan komme et alternativ til at købe hash hos bander og rockere.